Horgászrend

horgászrend

  • Nyomtatás

Hosszúfok -Határér – Kölesér  CSATORNA HELYI HORGÁSZRENDJ

Változtatás jogát az egyesület fenttartja.

 

1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni.

2. Külső testfelületen – kivéve a hal feji részén- akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!

3. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet és kínai razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és megtarthatók. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.

4. Haltelepítési tilalmi időben horgász készséggel rekreációs célú kisszerszámos halász felszereléssel a vízparton tartózkodni tilos! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés tilos!

5. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a Békési Horgász Egyesület rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Békési Horgász Egyesület az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.

6. A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.

7. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos! Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. 

8. Az egységes állami horgászokmány leadása a tárgyévet követő év február 28-ig – a kiadás helyén kötelező.

9. A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

10. Az területi jegyen feltüntetett vízterületek partját megbontani, vízi állást (Stég, móló, kiépített horgászállás, stb.) létesíteni tilos!

 

A horgász és rekreációs célú kisszerszámos halász köteles magánál tartani halmérleget,

mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.

 

A csuka tilalmi ideje alatt pergető horgászatot folytatni, élő vagy élettelen csalihal horgászni tilos.      

 

Gyermek horgász csak felnőtt korú személy felügyelete mellett egy úszós, egy horoggal szerelt készséggel szabad, napkeltétől napnyugtáig.

10 éves kortól bármely horgászmódszer alkalmazható.

 

Ha a horgászat helyén sorozatosan bármilyen okból el nem vihető,vagy faj szerinti tilalmi idő alá eső hal akad a horogra, akkor a módszeren, ennek eredménytelensége esetén pedig a helyen haladéktalanul változatni kell.

 

A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje, átadása, ajándékozása,értékesítése szigorúan tilos.

 

Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással szabályozott kifogott-elvitt halak száma már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható

 

A bejuttatható etetőanyag mennyiségét a jó vízminőség megőrzése miatt a víz kezelője korlátozhatja, minőségét halászati őrei és társadalmi halőrei útján ellenőrizheti, nem megfelelő minőség esetén használatát megtilthatja

 

Általános halelviteli tilalomként egész évben tilos elvinni: aranykárászt, továbbá az elvihető halfajok jegyzékében nem szereplő, illetve jogszabály által védettnek nyilvánított egyéb fajok.

Foglalt horgászállás létesítése tilos. A horgászállásokat az oda érkezők érkezési sorrend szerint foglalják el.

11. Az területi jegyen nem szabályozott kérdésekben a kezelő vagy az általa megbízott halászati őr állásfoglalása a mérvadó.

12. A horgász köteles a vízparton körültekintően közlekedni. A területi jegyen feltüntetett vizek partján a köz- és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.

13. A mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-korlátozással védett, az ezüstkárászra a napi korlátozással nem védett őshonos halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

14. Vis maior esetekért az Egyesület felelősséget nem vállal, pl. Túlburjánzott vizi növényzet, vízszintingadozás, halpusztulás. (vis maior okok miatt területi jegyet vissza nem térítünk, kártérítést nem fizetünk)

Az állami fogási napló vezetése jogszabályi kötelesség. Ide csak az elvitelre kerülő halakat kell”Hosszúfok” vízterületi megnevezéssel és víztér kód 04-044-1-1 számmal értelemszerűen bejegyezni.

 

A limitet elért halmennyiség megtartása esetén a területi jegy érvénytelennek minősül, a horgászat kizárólag új területi jegy kiváltása után lehetséges.

 

Kifogható-elvihető halkvóták

 

horgász:

Teljes jogú területi jeggyel

A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 2+1 darab, legfeljebb 30 darab, napi darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajokból napi 3 kg, legfeljebb 50 kg kifogására-megtartására jogosít.

 

 ifi  és kedvezményezett   területi jeggyel

A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 1+1 darab, legfeljebb 20 darab, napi darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajokból napi 3kg, legfeljebb 50 kg kifogására-megtartására jogosít.

 

 gyermek területi jeggyel

A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 1 darab,legfeljebb 10 darab, napi darabszám-korlátozással nem védett  őshonos halfajokból napi 3 kg, legfeljebb 50 kg kifogására-megtartására jogosít.

 

rekreációs célú kisszerszámos halász területi jeggyel

 

A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 2+1 darab, legfeljebb 50 darab, napi darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajokból napi 5 kg, legfeljebb 50kg kifogására-megtartására jogosít. területi jeggyel

 

Az ezüst kárász, törpeharcsa naphal, amurgéb és kínai razbóra nem számít bele a napi darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajok elvitelére meg határozott kvótába.

 

Halfajokra vonatkozó korlátozások

 

Az amur legkisebb kifogható-megtartható mérete 50 cm;

compó legkisebb kifogható-megtartható mérete 25 cm;

ponty kifogható-elvihető mérettartománya 35-65 cm;

csuka, balin 45-65 cm.

dévérkeszeg 15-40 cm;

Tilalmi idő az Országos Horgászrend előírásainak megfelelően.

15. A Vhr. által mérettartománnyal védett halfajok mellett, az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes.:

- karika keszeg (Abramisbjoerkna L.)

- dévérkeszeg (Abramisbrama L.)

- lapos keszeg (Abramisballerus L.)

- bagoly keszeg (Abramissapa P.)

- sügér (Percafluviatilis L.)

16. A 6. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!

 

 

17. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni.

18. Külső testfelületen – kivéve a hal feji részén- akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!

19. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet és kínai razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és megtarthatók. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.

20. Haltelepítési tilalmi időben horgász  készséggel a vízparton tartózkodni tilos! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés tilos!

21. Az amur legkisebb kifogható-megtartható mérete 50 cm;

compólegkisebb kifogható-megtartható mérete 25 cm;

ponty kifogható-elvihető mérettartománya 35-65 cm;

csuka, balin 45-65 .

dévérkeszeg 15-40 cm;

Tilalmi idő az Országos Horgászrend előírásainak megfelelően.

22. A Vhr. által mérettartománnyal védett halfajok mellett, az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes.:

- karika keszeg (Abramisbjoerkna L.)

- dévérkeszeg (Abramisbrama L.)

- lapos keszeg (Abramisballerus L.)

- bagoly keszeg (Abramissapa P.)

- sügér (Percafluviatilis L.)

23. A 6. pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként nem használhatók!

24. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni.

25. Külső testfelületen – kivéve a hal feji részén- akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, TILOS MEGTARTANI!

26. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet és kínai razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és megtarthatók. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.

27. Haltelepítési tilalmi időben horgász  készséggel a vízparton tartózkodni tilos! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés tilos!

28. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a Békési Horgász Egyesület rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Békési Horgász Egyesület az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.

29. A horgász köteles a bevetett készségét közvetlen közelről őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át.

30. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet! A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve, egészben (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, darabolás, filézés tilos! Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. 

31. Az egységes állami horgászokmány leadása a tárgyévet követő év február 28-ig – a kiadás helyén kötelező.

32. A horgászhelyet szürkület után kötelező jól látható módon megvilágítani.

33. Az területi jegyen feltüntetett vízterületek partját megbontani, víziállást (Stég, móló, kiépített horgászállás, stb.) létesíteni tilos!

34. Az területi jegyen nem szabályozott kérdésekben a kezelő vagy az általa megbízott halászati őr állásfoglalása a mérvadó.

35. A horgász köteles a vízparton körültekintően közlekedni. A területi jegyen feltüntetett vizek partján a köz- és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.

36. A mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-korlátozással védett, az ezüstkárászra a napi korlátozással nem védett őshonos halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

37. Vis maior esetekért az Egyesület felelősséget nem vállal, pl. Túlburjánzott vizi növényzet, vízszintingadozás, halpusztulás. (vis maior okok miatt területi jegyet vissza nem térítünk, kártérítést nem fizetünk)

 

Ha a horgászat során a megtartott elvinni kívánt és így szákba került halak száma elérte az adott kategóriában engedélyezett maximumot, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni